furtun alimentare apa 3 metri

Furtun pentru alimentare masina spalat de 3M
Furtun pentru alimentare masina spalat de 3M o FURTUNE,RACORDURI ELASTICE
Furtun pentru alimentare masina spalat .Lungime 3M
1600 RON